Text Size
image
Chicory Bachove kapi Read the Full Story
image
Gentian Bachove kapi Read the Full Story
image
Hether Bachove kapi Read the Full Story
image
Larch Edukacija Read the Full Story
* * * *
image image image image

Predavač

Predavač koji će Vas uvesti u svijet Bachovih preparata:

 

Loredana Benni, Bach Foundation Registered Practitioner (BFRP), Bach Foundation Registered Animal Practitioner (BFRAP) i licencirani predavač za 1°-2°-3°- level

 

 

Profesionalno iskustvo sa Bach-ovim cvijetnim kapima:

  • od 1997 do danas spoznaja, učenje i usavršavanje terapije Bachovim cvijetnim kapima u Italiji i inozemstvu.
  • 2003 postaje registrirani praktičar Bach-ove zaklade (BFRP)
  • 2003 Majstor u kliničkoj fitoterapiji (Società Italiana di Floriterapia)
  • 2005 pohađanje 1° tečaja za licenciranog predavač  (Sotwell, U.K.)
  • 2006 postaje licencirani predavač za 1° level, Internacionalni program osposobljavanja za Bach-ove cvijetne kapi (Ženeva, Švicarska)
  • 2007 postaje licencirani predavač za 2° level, Internacionalni program osposobljavanja za Bach-ove cvijetne kapi (Beč, Austrija)
  • 2008 postaje licencirani predavač za 3° level, Internacionalni program osposobljavanja za Bach-ove cvijetne kapi (Wimbledon, U.K.)
  • od 2009 pohađa Internacionalni program osposobljavanja za Bach-ove cvijetne kapi za životinje u Natural Animal Centre (UK) dobivajući kvalifikaciju BFRAP (Osposobljen Bach-ov praktičar za životinje) 2012.g.

www.iverifioridibach.it